Spíler extra felhasználói szabályzat

Köszöntjük Önt a sportok iránt érdeklődők között! 

 

Spíler Extra szolgáltatáson keresztül (a „Spíler Extra Szolgáltatás”) a La Liga, az UEFA Bajnokok Ligája és a Premier League mérkőzései, a Moto GP futamokhoz és az NHL mérkőzésekhez kapcsolódó sportesemények és egyéb tartalmak érhetőek el. A Spíler Extra Szolgáltatás kizárólagos jogtulajdonosa a TV2 Zrt.

 

Elérhetőség

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételének feltétele a felhasználónak (a „Felhasználók”) a műsorterjesztővel (a „Műsorterjesztő”) megkötött hatályos, a Műsorterjesztő által megjelölt  műsorterjesztési szolgáltatási csomag igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés megléte. További feltétel, hogy a Műsorterjesztő a Spíler Extra Szolgáltatás értékesítésére jogosult legyen, és a Műsorterjesztő a Felhasználóval a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételére külön szerződést kössön.

 

A Spíler Extra Szolgáltatást a Felhasználók a Műsorterjesztő által adott kód aktiválásával tudják igénybe venni.

 

A TV2 Zrt. a Spíler Extra szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést nem köt a Felhasználókkal, így a Felhasználóknak a Spíler Extra Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatosan semmiféle közvetlen- akár anyagi, akár más jellegű- igénye nem keletkezhet a TV2 Zrt-vel szemben.

 

A Spíler Extra Szolgáltatást 18. életévét betöltött magánszemély veheti igénybe. A Felhasználó a Spíler Extra Szolgáltatást kizárólag saját személyes, magánjellegű célra használhatja fel, bárminemű üzleti jellegű vagy nyilvános felhasználás tilos. Üzleti vagy nyilvános felhasználás esetén a TV2 Zrt. fenntartja a jogot kártérítési és egyéb jogorvoslati igényei érvényesítésére.

 

A Spíler Extra applikáció a Google Play vagy az App Store áruházakból tölthető le, és igénybevétele internetszolgáltatás meglétéhez kötött (ez plusz költségeket vonhat maga után). A Felhasználónak folyamatos szélessávú internetkapcsolattal kell rendelkeznie az alábbiak szerint: számítógép, tablet, okostelefon, televízió (chromecast és airplay használattal) esetén. A TV2 Zrt. nem vállal felelősséget a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás kimaradásért, illetve az emiatt felmerülő bárminemű vagyoni és nem vagyoni kárért.

 

A Spíler Extra Szolgáltatás használata regisztrációhoz kötött, melyet az applikáció felületén vagy a webes felületen létesített felhasználói fiókkal kell megtenni. A regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia: név, jelszó, email cím, telefonszám. Felhasználó köteles biztosítani, hogy az adatait harmadik, illetéktelen személy részére ne tegye megismerhetővé. A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó a jelen Felhasználói Szabályzat elfogadásán túlmenően köteles az adatkezelési szabályzatot is elfogadni. A TV2 Zrt. megbízásából az OTT-One Nyrt. a regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben igazolja vissza a regisztrációt, míg a Spíler Extra Szolgáltatás használatához szükséges aktiváló kódot a Műsorterjesztő juttatja el a Felhasználóhoz. 

 

Elérhető szolgáltatáscsomag neve

Spíler Extra Prémium csomag, melynek jellemzői:

 

Szolgáltatási terület

Magyarország és összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2017/1128 számú, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletével a magyar regisztrálók az Európai Gazdasági Térség-en belüli használata Fair Usage Policy (Méltányos használat) szerint engedélyezett.

 

TV2 Zrt. kizárja a visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használatot a Szolgáltatás igénybevétele esetén.  A Méltányos használat alapján a Magyarországon állandó lakóhellyel vagy hozzá „szoros kapcsolat”-tal fűződő Felhasználók a belföldi használattal megegyező feltételekkel vehetik igénybe a Szolgáltatást időszakos utazásaik során (azzal a kitétellel, hogy 4 teljes hónap átlagában nem haladhatja meg a külföldi használat a magyarországi használatot).

 

Eszközök

A Spíler Extra Szolgáltatás a technológiailag megfelelő és a Spíler Extra Szolgáltatás megjelenítésére alkalmas televízión (chromecast és airplay), okostelefonon, tableten és számítógépen érhető el. 

A Felhasználó regisztrációja révén 4 (négy) eszközön, egyidejűleg 2 (két) készüléken veheti igénybe a Spíler Extra Szolgáltatást.

 

A szolgáltatás minősége csak a következő hardverekkel biztosított:

Android mobiltelefonok esetén

iPhone mobiltelefonok esetén

 

Asztali számítógép, vagy laptop esetén

Chromecast eszközök esetén

AppleTV

 

Internetkapcsolat

Stabil 4G illetve WIFI alapú internetkapcsolat minimum 15Mbit/s szabad garantált sávszélesség.

 

A szolgáltatás szoftveres követelményei:

Spíler Extra a weben-en az alábbi típusú és verziószámú, valamint az ezeket a verziókat követő böngészők használatával lesz elérhető:

 

Az Android applikáció az Android 5.0. verziót és az ezt követő verziókat, az Apple iOS applikáció a 11.3. verziót és az ezt követő verziókat támogatja. 

 

Chromecast igénybevétele esetén Chromecast Ultra segítségével tudja nézni a szolgáltatást.

 

Számlázás

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele ellenértékért a Felhasználó által fizetett előfizetési díjról a Műsorterjesztő bocsát ki számlát, a Műsorterjesztőnél érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekben (a „Műsorterjesztői ÁSZF”) foglaltak szerint. A Felhasználó közvetlenül a Műsorterjesztő részére fizeti meg az előfizetési díjat. 

 

A Felhasználó a Spíler Extra Szolgáltatást határozatlan vagy 1 éves határozott időszakra veheti igénybe havi díjfizetési gyakoriság mellett. A határozott időszak lejártát követően a szerződés határozatlan idejűvé alakul, hacsak a Felek abban nem állapodnak meg, hogy a határozott időszak lejáratakor a szerződés megszűnik. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja az előfizetési díj fizetésére vonatkozó kötelezettségét, a Műsorterjesztő a Műsorterjesztői ÁSZF-ben irányadó szabályok alapján jogosult a hátralékos díj követelésére és behajtására. 

 

A fizetési késedelem jogkövetkezményeként a Műsorterjesztő a Műsorterjesztői ÁSZF-ben rögzítettek szerint jogosult a Spíler Extra Szolgáltatás felhasználói igénybevételének felfüggesztésére és/vagy a szerződés megszüntetésére. A Szolgáltatás felfüggesztése alatt az előfizetői díj fizetésére a Műsorterjesztői ÁSZF-ben irányadó szabályok vonatkoznak. 

 

A Szolgáltatás megszűnése

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele megszűnik

 

Amennyiben a Felhasználó a Spíler Extra Szolgáltatást a határozott időszak alatt kívánja megszüntetni, vagy amennyiben a Felhasználónak a Műsorterjesztővel az általa megjelölt műsorterjesztési szolgáltatási csomag igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződése az előfizető érdekkörébe tartozó, neki felróható okból megszűnik (és emiatt a határozott idejű Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződése is megszűnik), a Felhasználó köteles a 12 (tizenkét) hónapból már eltelt időszak vonatkozásában a kedvezményes havi díj és a nem kedvezményes havi díj közötti különbözet Műsorterjesztőn keresztül történő megfizetésére.

 

A Műsorterjesztő a hátralékos díjtartozás beszedésére, és egyéb igényei érvényesítésére a Műsorterjesztői ÁSZF-ben foglaltak alapján válik jogosulttá.

 

A Szolgáltatás felfüggesztése

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele átmenetileg felfüggesztésre kerül, amennyiben és amíg a Műsorterjesztő az ÁSZF-jében meghatározott módon a Felhasználóval kötött műsorterjesztésre vonatkozó előfizetői szerződése kapcsán a műsorterjesztési szolgáltatást korlátozza, felfüggeszti, valamint amennyiben és amíg a műsorterjesztési szolgáltatás szünetel. 

A Szolgáltatás felfüggesztése alatt az előfizetői díj fizetésére a Műsorterjesztői ÁSZF-ben irányadó szabályok vonatkoznak.

 

Jogellenes felhasználói magatartás

Jogellenes tevékenységnek minősül, amit a jelen Felhasználói Szabályzat annak minősít, különösen:

 

A jogellenes felhasználói magatartás megvalósulása esetén a Műsorterjesztő jogosult a Spíler Extra Szolgáltatás felfüggesztésére vagy a szerződés megszüntetésére. A Szolgáltatás felfüggesztése alatt az előfizető az előfizetői díj fizetésére az általános szabályok szerint köteles. Felhasználó felelősséget vállal a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevételével, vagy az igénybevétel során megvalósított jogellenes tevékenységből származó, a TV2 Zrt.-t ért mindennemű kár megtérítésére. 

 

Felelősség kizárása

A Spíler Extra Szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Spíler Extra Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja és elfogadja, hogy a TV2 Zrt. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

 

A TV2 Zrt. nem vállal felelősséget a Spíler Extra Szolgáltatáson elhelyezett tartalmak hitelességéért, teljességéért.

 

A TV2 Zrt. nem vállal szavatosságot vagy jótállást a Spíler Extra Szolgáltatás igénybevétele során fellépő, a Felhasználó internetkapcsolatának hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás kimaradásáért, továbbá az ezek miatt felmerülő bárminemű vagyoni és nem vagyoni károkért. 

 

A Felhasználó kötelességet vállal arra, hogy a TV2 Zrt. ért mindennemű kárt megtérít, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Felhasználói Szabályzatban foglaltakat.

 

A jelen Felhasználói Szabályzatban foglaltak megsértése miatt a Műsorterjesztő jogosult a Spíler Extra Szolgáltatás esetleges korlátozására, felfüggesztésére vagy a szerződés megszüntetésére.

 

A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Spíler Extra Szolgáltatás keretén belül megjelenített tartalom, képek, logók, nevek szerzői jogi védelem alatt állnak. A tartalmak illegális letöltése, másolása, avagy azok bármely egyéb módon történő jogellenes felhasználása bűncselekménynek minősül.

 

A Felhasználói Szabályzat módosítása

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TV2 Zrt. jogosult a jelen Felhasználói Szabályzatban foglaltak módosítására, mely módosítások hatályba lépését megelőző ésszerű határidőn belül TV2 Zrt. közzéteszi az internetes honlapján.

 

Alkalmazandó jog

A jelen Felhasználói Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

Elérhetőségek:

telefonszám: +36-1-336-55-44

email cím: kozonsegszolgalat@spilertv.hu

 

 

1. sz. Melléklet

A díjszabás és a kedvezményekre vonatkozó feltételek

 

 

Spíler Extra Prémium csomag bruttó díja:

 

Határozatlan idejű előfizetés esetén a szolgáltatás kedvezmény nélküli ára: 1990 Ft/hó

1 Éves határozott idejű előfizetés esetén (kedvezményes ár): 1490 Ft/hó

 

2018.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes akció:

Amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt köt szerződést a Spíler Extra szolgáltatásra:

 

Határozatlan idejű előfizetés esetén (kedvezményes ár): 1490 Ft/hó

1 Éves határozott idejű előfizetés esetén (kedvezményes ár): 1290 Ft/hó

 

2018.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes akció:

Amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt köt szerződést a Spíler Extra szolgáltatásra:

 

A Felhasználónak lehetősége van az első 7 napban díjmentesen kipróbálni a szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó ezen 7. nap végéig nem mondja le a Műsorterjesztőnél, a megrendelt szolgáltatáscsomagra vonatkozó szerződés hatályba lép. Felhasználó csak 1 (egy) alkalommal veheti igénybe az ingyenes 7 napos kipróbálási időszakot.